Thiếc Hàn Không Chì Kester - 100g
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ

LENOVO 20V_4.5A (ĐẦU VUÔNG)
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 320,000 VNĐ

ACER 4738 _ NEW
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 250,000 VNĐ

SONY NW_NEW
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 250,000 VNĐ

DELL VOSTRO 3400/3500_NEW
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 250,000 VNĐ

LENOVO T61_NEW
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 300,000 VNĐ

LENOVO X200 / X201 _ NEW
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 350,000 VNĐ

QUẠT SONY EA / EB-New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ

QUẠT SONY CW-New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ

LENOVO G430-New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ

LENOVO G460-New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ

QUẠT DELL 3350/3450- New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ

QUẠT DELL V3300- New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ

QUẠT DELL 1464- New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ

QUẠT DELL E6420- New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ

QUẠT DELL E6410- New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ

QUẠT DELL 1014- New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ

QUẠT DELL A840- New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ

HP 4530s-New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ

HP DM4-New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ

Thiếc Hàn Không Chì Kester - 100g
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ

LENOVO 20V_4.5A (ĐẦU VUÔNG)
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 320,000 VNĐ

ACER 4738 _ NEW
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 250,000 VNĐ

SONY NW_NEW
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 250,000 VNĐ

DELL VOSTRO 3400/3500_NEW
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 250,000 VNĐ

LENOVO T61_NEW
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 300,000 VNĐ

LENOVO X200 / X201 _ NEW
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 350,000 VNĐ

QUẠT SONY EA / EB-New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ

QUẠT SONY CW-New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ

LENOVO G430-New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ

LENOVO G460-New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ

QUẠT DELL 3350/3450- New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ

QUẠT DELL V3300- New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ

QUẠT DELL 1464- New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ

QUẠT DELL E6420- New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ

QUẠT DELL E6410- New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ

QUẠT DELL 1014- New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ

QUẠT DELL A840- New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ

HP 4530s-New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ

HP DM4-New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ
Chat with me
TƯ VẤN ĐÀO TẠO - BÁN MÁY HÀN CHIPSET - MR.NHẬT 0903988028
Chat with me
KINH DOANH - MS THÙY TRANG 0938988028
Chat with me
DỊCH VỤ KỸ THUẬT - MS PHƯƠNG KIỀU 0938881872
Chat with me
LINH KIỆN LAPTOP - MS KIM THOA 01689993421
Chat with me
CHI NHÁNH 1 - MS QUỲNH ANH 0986669248
-0%
Samsung 19V - 3.16A
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
ASUS 19V-4.7A
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
Asus 19V-2.1A
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
Lenovo 20V - 3.25A
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
Samsung 19V - 2.1A
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
Dell 19.5V - 4.62A
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
HP chân kim 18.5V - 3.5A
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
HP chân thường 18.5V - 3.5A
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
ACER 19V-1.58A mini
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
Dell chân lục giác 19V - 3.34A
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
Sony 19.5V - 2A
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
Adapter Toshiba 19V-3.95A
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
Toshiba 15V - 4A
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
Sony 19V - 3.9A
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
Dell 19.5V-4.62A Slim
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Lenovo 19V - 3.42A
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
HP 19V-4.7A kim
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
Asus 19V - 3.42V
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
Sony 19V - 4.7A
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
Lenovo 20V - 4.5A
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
Sony 16V - 4A
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 210,000 VNĐ
-0%
Dell n4110
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
HP 6520 - 6cell
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Dell 1525
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
HP DV3/CQ35 - 6cell
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
HP CQ42/CQ62/CQ72
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Lenovo T410
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 600,000 VNĐ
-0%
TOSHIBA PA3817/3634
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Toshiba PA3534
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Pin Acer 4745
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Toshiba PA3399
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Asus A32-F82 -6cell
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Pin Acer D725
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Lenovo G460
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Lenovo Y430
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Acer 5810T - 6cell
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Lenovo Y450
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Sony BPS2 - đen
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Pin Dell 1535
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Pin Sony BPS9 - đen, bạc
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 750,000 VNĐ
-0%
Asus A32-F80 -6cell
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Pin Sony BPS13 OEM
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 700,000 VNĐ
-0%
HP DV2
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 360,000 VNĐ
-0%
HP CQ50
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 330,000 VNĐ
-0%
HP Probook 4430s
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 360,000 VNĐ
-0%
Dell vostro A840/1014
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 310,000 VNĐ
-0%
Dell N4010
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
Dell N4110/N5050
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 290,000 VNĐ
-0%
Dell N5110
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
Asus K42
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 330,000 VNĐ
-0%
Asus K52
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 340,000 VNĐ
-0%
Dell E6400- không đèn
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 320,000 VNĐ
-0%
Dell 1340
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 420,000 VNĐ
-0%
Dell 1420/1525
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
Acer 4736
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 280,000 VNĐ
-0%
Dell V3300/3400
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 370,000 VNĐ
-0%
Toshiba M300
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 320,000 VNĐ
-0%
Dell 1310
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
Sony EB
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 450,000 VNĐ
-0%
Sony SA
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 550,000 VNĐ
-0%
Lenovo G470
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 320,000 VNĐ
-0%
Lenovo Z560
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
Lenovo Z470
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 450,000 VNĐ
-0%
HP 520
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
Acer Aspire 5315
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
ACER ASPIRE 5742
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
HP HDX16
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
Acer 4750
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
HP DV6
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
HP DV4
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
Lenovo SL400
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
Sony CS
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
HP CQ40
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
Dell 1088
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
Acer Aspire 4741
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
DELL D630
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
Asus X82S
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
Dell 1318
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
Gateway W350A
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
Asus X82Q
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
HP DV2000
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
DELL 1420
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
Acer Aspire 5745G
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
LENOVO T61
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
LENOVO G450
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
Dell Vostro 1014
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
LENOVO G470
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
Lenovo T500
Bảo hành: 03 tháng
Giá: Liên hệ
-0%
Dell Inspiron 6400
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
Lenovo T410
Bảo hành: 03 tháng
Giá: Liên hệ
-0%
Acer Aspire 5100
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
IBM T60 lcd 14V
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
Toshiba L640
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
Acer aspire 4720
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
lenovo G410, Y410
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
Sony VPC EH
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
Lenovo SL400
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
Toshiba 4135
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
Sony CS
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
Lenovo L500
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
Acer 5560
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
HP DV4
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
IBM T400
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
Asus F3S
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
Sony FZ51B
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-5%
LCD LG LED 14.0" - LED - Dày
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 1,200,000 VNĐ 1,140,000 VNĐ
-0%
LCD LG LED 14.0" - LED - SLIM
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 1,200,000 VNĐ
-0%
LCD LG 15.6" - LED - DÀY
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 1,300,000 VNĐ
-0%
LCD 15.6" - LED - SLIM
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 1,300,000 VNĐ
-0%
LCD 13.3" - LED - (dày - mỏng)
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 1,180,000 VNĐ
-0%
LCD LED 11.1" - Sony TZ, mới
Bảo hành: 06 tháng
Giá: Liên hệ
-0%
LCD LED 10.2" - Mỏng
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 1,155,000 VNĐ
-0%
LCD 10.1" - LED (dày - mỏng)
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 950,000 VNĐ
-0%
LCD LG LED 11.6" - Dày
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 1,400,000 VNĐ
-0%
MÀN HÌNH 17.0 IN(THÁO MÁY)
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 1,000,000 VNĐ
-0%
LCD LG LED 11.6" - Mỏng
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 1,400,000 VNĐ
-0%
LCD 14.1 W
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 1,000,000 VNĐ
-0%
LCD 15.4 W
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 1,000,000 VNĐ
-0%
MÀN HÌNH 16.0 IN
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
CÁP LCD IBM G41
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
Lenovo Y470
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
Lenovo Y460
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
Cáp LCD Dell V3400
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
HP ENVY 15
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 450,000 VNĐ
-0%
Lenovo T400s led
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
Lenovo SL500
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
HP HDX16
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
Lenovo G470
Bảo hành: 03 tháng
Giá: Liên hệ
-0%
Cáp LCD HP DV7
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
IBM-Lenovo Y430
Bảo hành: 03 tháng
Giá: Liên hệ
-0%
Cáp LCD HP DV3 2000
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
CÁP LCD ACER 5570
Bảo hành: 03 tháng
Giá: Liên hệ
-0%
IBM-Lenovo B460,V460
Bảo hành: 03 tháng
Giá: Liên hệ
-0%
IBM T61p (lcd_15.4)
Bảo hành: 03 tháng
Giá: Liên hệ
-0%
IBM T400
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 500,000 VNĐ
-0%
Cáp LCD Led Sony EE
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 450,000 VNĐ
-0%
Cáp LCD Led Sony EB
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 500,000 VNĐ
-0%
HP CQ40
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
IBM X200
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 550,000 VNĐ
-0%
IBM X220
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 800,000 VNĐ
-0%
HP CQ40
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
HP DV9000
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
HP DV7
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
Asus A8NL
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
Acer 5720
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
Asus X82S
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
Lenovo X220
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 500,000 VNĐ
-0%
Acer 4740
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
HP DV6000
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
Dell 1530
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
LENOVO G450
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
Samsung R550
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
Lenovo Y410
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
Sony SZ
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
CPU INTEL T2500
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
CPU AMD QL64
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
CPU INTEL T5600
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
CPU INTEL T5200
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
CORE I5 460M
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 1,200,000 VNĐ
-0%
CPU AMD QL60
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 450,000 VNĐ
-0%
CPU AMD RM72
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 600,000 VNĐ
-0%
CORE I3 350M
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 800,000 VNĐ
-0%
CPU INTEL T6570
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
CORE I3 380M
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 1,000,000 VNĐ
-0%
CPU AMD ZM80
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 500,000 VNĐ
-0%
CPU INTEL P6100
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 500,000 VNĐ
-0%
CPU INTEL T5450
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
CPU INTEL P6000
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 500,000 VNĐ
-0%
Ram DDR2_1GB/667 các loại
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
DDR3_1GB/1333 các loại
Bảo hành: 06 Tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
DDR3_1GB/1066 các loại
Bảo hành: 06 Tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
DDR3_2GB/1333 SAMSUNG
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 500,000 VNĐ
-0%
Ram DDR2_2GB/667 các loại
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 550,000 VNĐ
-0%
Ram DDR2_2GB Bus 800 (Tháo máy chính hãng)
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 450,000 VNĐ
-0%
DDR3_2GB/1333 KINGSTON
Bảo hành: 06 tháng
Giá: 500,000 VNĐ
-0%
DDR3_8GB/1333 KINGSTON
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 1,900,000 VNĐ
-0%
DDR3_4GB/1333 KINGSTON
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 1,150,000 VNĐ
-0%
DDR2_2GB/800 KINGSTON
Bảo hành: 06 Tháng
Giá: 600,000 VNĐ
-0%
DDR3_2GB/1066 KINGSTON
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 700,000 VNĐ
-0%
DDR2_2GB/800 SAMSUNG
Bảo hành: 06 Tháng
Giá: 600,000 VNĐ
-0%
DDR3_4GB/12800 HYNIX-ZIN
Bảo hành: 06 Tháng
Giá: 990,000 VNĐ
-0%
DDR_3 2GB/1333 SAMSUNG
Bảo hành: 36 tháng
Giá: 700,000 VNĐ
-0%
HP CQ43-Share-I3- 4 số
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 2,400,000 VNĐ
-0%
Dell N5050
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 2,200,000 VNĐ
-0%
Dell N4020-share
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 2,300,000 VNĐ
-0%
Dell 5010-rời
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 2,300,000 VNĐ
-0%
HP DV6-I3-Share
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 2,200,000 VNĐ
-0%
Mainboard Dell N4030 Share
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 2,100,000 VNĐ
-0%
Acer V5-471-share
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 3,400,000 VNĐ
-0%
Acer V3-571-rời
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 2,900,000 VNĐ
-0%
ACER 4736-share
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 2,300,000 VNĐ
-0%
TOSHIBA L645 Share
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 2,800,000 VNĐ
-0%
Toshiba C640-Share
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 2,800,000 VNĐ
-0%
Sony SVE14-MBX273
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 3,400,000 VNĐ
-0%
Sony EH-MBX247
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 3,400,000 VNĐ
-0%
Sony EG-MBX250
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 3,300,000 VNĐ
-0%
Sony EA/EB-i3
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 2,300,000 VNĐ
-0%
Toshiba L510
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 2,400,000 VNĐ
-0%
ASUS K43-share/rời
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 2,500,000 VNĐ
-0%
Mainboard Dell Inspiron N4010 Share
Bảo hành:
Giá: 2,300,000 VNĐ
-0%
Asus K42-share
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 2,500,000 VNĐ
-0%
Sony NS-MBX202
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 1,900,000 VNĐ
-0%
Sony S-MBX216
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 2,300,000 VNĐ
-0%
QUẠT DELL 4010 - New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
QUẠT DELL 4110 - New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
QUẠT DELL 4050 - New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
QUẠT SONY CS-New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 220,000 VNĐ
-0%
HP probook 4520s-Zin
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
HP G42-Zin
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
HP elitebook 8440p-New
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
QUẠT DELL 1464 (có tải nhiệt) - New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 550,000 VNĐ
-0%
QUẠT DELL 1558 (có tải nhiệt) - New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 550,000 VNĐ
-0%
HP DV9000-Zin
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
QUẠT DELL 5110 - New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
QUẠT DELL 5050 - New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
HP DV2000-Zin
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
QUẠT DELL 5010 - New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
HP DV6 2000-Zin
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
QUẠT DELL 4030 - New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
QUẠT LENOVO T410 (không tải nhiệt) - New
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
HP DV4 -ZIN
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
HP CQ42-New
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
DV6 6000 Share-Zin
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
DELL LATITUDE E6400
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 3,500,000 VNĐ
-0%
HP CQ62
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 4,300,000 VNĐ
-0%
HDD 1TB HITACHI - SATA
Bảo hành: 36 Tháng
Giá: 1,850,000 VNĐ
-0%
HDD 320GB TOSHIBA - SATA tháo máy
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 700,000 VNĐ
-0%
HDD 80GB TOSHIBA - SATA tháo máy
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 200,000 VNĐ
-0%
DVD/RW ATA DÀY
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
HDD 120GB WESTERN - SATA tháo máy
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 300,000 VNĐ
-0%
DVD/RW SATA DÀY
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 400,000 VNĐ
-0%
HDD 100GB SEAGATE - SATA tháo máy
Bảo hành: 01 Tháng
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
CARD WIRELESS INTEL 2200BG - tháo máy
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 50,000 VNĐ
-0%
CARD WIRELESS - tháo máy
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
HDD 320GB WESTERN - SATA
Bảo hành: 36 THÁNG
Giá: 1,250,000 VNĐ
-0%
DVD/RW SATA - NUỐT
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 900,000 VNĐ
-0%
DVD/RW ATA (SLIM)
Bảo hành: 03 tháng
Giá: 800,000 VNĐ
-0%
HDD 500GB HITACHI - SATA
Bảo hành: 36 THÁNG
Giá: 1,350,000 VNĐ
-0%
CARD WIRELESS MINI 3945ABG - tháo máy
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
MÀN HÌNH IPAD 3
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
-0%
MÀN HÌNH IPAD 2
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
-0%
MÀN HÌNH IPAD MINI
Bảo hành:
Giá: 1,200,000 VNĐ
-0%
SẠC IPAD
Bảo hành: 6 THÁNG
Giá: 120,000 VNĐ
-0%
SẠC IPHONE
Bảo hành: 6 THÁNG
Giá: 80,000 VNĐ
-0%
DÂY SẠC IPHONE 5-IPAD 4-MINI
Bảo hành:
Giá: 100,000 VNĐ
-0%
Bàn Phím Macbook A1260 _ Lcd 15.4, Eu, Silve (2008)
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ
-0%
DÂY SẠC IPHONE-IPAD 1,2,3
Bảo hành:
Giá: 80,000 VNĐ
-0%
MIẾNG DÁN IPAD MINI 1,2
Bảo hành:
Giá: 50,000 VNĐ
-0%
MIẾNG DÁN IPAD 1,2,3,4
Bảo hành:
Giá: 50,000 VNĐ
-0%
LOA IPAD 2,3 ,4
Bảo hành:
Giá: 180,000 VNĐ
-0%
MIẾNG CẢM ỨNG IPAD 2
Bảo hành:
Giá: 500,000 VNĐ
-0%
Bàn Phím MacBook Pro 13
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ
-0%
Bàn Phím Macbook Pro 15 - 2008
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ
-0%
Màn 13.3 LED - Macbook Air,FPT Elead -LP133WX3TLA3
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ
-0%
MIẾNG CẢM ỨNG IPAD 2,3,4
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
-0%
MIẾNG CẢM ỨNG IPAD MINI
Bảo hành:
Giá: 500,000 VNĐ
-0%
Bàn Phím Macbook Pro A1286 - 2011
Bảo hành: 12 tháng
Giá: Liên hệ
-0%
Sạc Macbook Air A1425 / 2012 / 45W / 14.85V-3.05A
Bảo hành: 6 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
Dây hút thiếc: Gootwick CP-3515-10
Bảo hành:
Giá: 45,000 VNĐ
-0%
BOARD CAO ÁP ĐA NĂNG 9V-20V
Bảo hành:
Giá: 80,000 VNĐ
-0%
Bo Cao áp (9-20V) bộ test màn hình LCD
Bảo hành:
Giá: 120,000 VNĐ
-0%
Dây câu main - 0.01mm x 1000cm
Bảo hành:
Giá: 48,000 VNĐ
-0%
Thiếc Hàn Không Chì Kester - 100g
Bảo hành:
Giá: 150,000 VNĐ
-0%
BÚT HÚT CHIPSET
Bảo hành:
Giá: 100,000 VNĐ
-0%
MIẾNG LÓT TẢN NHIỆT CPU-CHIPSET
Bảo hành:
Giá: 80,000 VNĐ
-0%
XILANH TẢN NHIỆT CPU
Bảo hành:
Giá: 80,000 VNĐ
-0%
Bo mạch chính test LCD & LED
Bảo hành:
Giá: 185,000 VNĐ
-0%
Tiger TG-5860N BGA Rework Station: Intelligent BGA
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 35,980,000 VNĐ
-0%
MÁY HÀN CHIPSET BGA HT 650B
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 29,980,000 VNĐ
-0%
TIGER TG_R392 BGA REWORK STATION
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 18,950,000 VNĐ
-0%
Tiger TG-R6688 BGA Rework Station "Dùng rất tốt"
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 27,500,000 VNĐ
-0%
ATTEN AT8235BL BGA Rework Station ATTEN AT8235BL BGA
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 28,500,000 VNĐ
-0%
ATTEN AT8225 BGA Rework Station
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 19,998,000 VNĐ
-0%
MÁY HÀN CHIPSET HT-R392
Bảo hành:
Giá: 19,000,000 VNĐ
-0%
MÁY LÀM CHÂN CHIPSET
Bảo hành: 1 THÁNG
Giá: 2,800,000 VNĐ
-0%
TIGEG BGA Top Nozzle "đầu khò trên"
Bảo hành:
Giá: 468,000 VNĐ
-0%
CHÌ BI LÀM CHÂN CHIPSET 0.6mm
Bảo hành:
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
Tiger BGA Memory Nozzle "đầu khò ram"
Bảo hành:
Giá: 498,000 VNĐ
-0%
LƯỚI LÀM CHÂN CHIPSET
Bảo hành:
Giá: 50,000 VNĐ
-0%
CHÌ BI LÀM CHÂN CHIPSET 0.5mm
Bảo hành:
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
CHÌ BI LÀM CHÂN CHIPSET 0.45mm
Bảo hành:
Giá: 290,000 VNĐ
-0%
CHÌ BI LÀM CHÂN CHIPSET 0.35mm
Bảo hành:
Giá: 290,000 VNĐ
-0%
MỠ HÀN CHUYÊN DỤNG AMTECH
Bảo hành:
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
Kingbo BGA Reballing Flux - RoHS RMA218.
Bảo hành:
Giá: 1,850,000 VNĐ
-0%
KHUÔN LÀM CHÂN CHIPSET
Bảo hành:
Giá: 500,000 VNĐ
-0%
Bộ nguồn đa năng LW-PS305D "hàng chính hãng"
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 1,300,000 VNĐ
-0%
MÁY NẠP ROM SUPERPRO 611S
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 12,800,000 VNĐ
-0%
MÁY NẠP ROM ĐA NĂNG XELTEK 610P
Bảo hành: 12 tháng
Giá: 6,700,000 VNĐ
-0%
MÁY NẠP ROM MINI PRO
Bảo hành: 1 tháng
Giá: 1,200,000 VNĐ
-0%
ADAPTER ROM TSOP 40-48
Bảo hành:
Giá: 450,000 VNĐ
-0%
ADAPTER ROM SOP 16P 24CXX 93C46
Bảo hành:
Giá: 320,000 VNĐ
-0%
ADAPTER ROM TSOP 32S
Bảo hành:
Giá: 450,000 VNĐ
-0%
Máy khò hơi Quick 850A
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 1,400,000 VNĐ
-0%
Máy hàn khò từ: DEYOU-8586
Bảo hành: 01 tháng
Giá: 1,400,000 VNĐ
-0%
TAY HÀN TỪ LODESTAR L407032
Bảo hành:
Giá: 270,000 VNĐ
-0%
Đầu hàn lưỡi dao Quick
Bảo hành:
Giá: 140,000 VNĐ

CÔNG TY TNHH KT TMDV TH KHÔNG GIAN                                               CHI NHÁNH 1: 
Trụ sở chính : 285 /19 CMT8 - P.12 - Q.10 - TP.HCM                                   56A HÒA BÌNH  - P.5 - Q.11 - TP.HCM
Tel: (08) 3.862.1546 - 3.868.0966 - DVKT : 093.888.1872                        Tel: (08) 6.292.3449 - 6.292.3450 - DVKT : 098.666.9248
Fax: (08) 3.868.0966 - Email: khonggianinfo@gmail.com                         Email: phuocnhan85@gmail.com
 || 

Developed by
VỀ ĐẦU TRANG