BÀN PHÍM LAPTOP ACER 5745
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP ACER V3-371
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP ACER 4830
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP ACER V5-471
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP ACER 4738
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ

BÀN PHÍM LAPTOP DELL 3542
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP DELL 3542
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP DELL 3541
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP DELL N4030
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ

BÀN PHÍM LAPTOP DELL N5110
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ

PIN LAPTOP ACER 4752 4750
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 350,000 VNĐ

PIN LAPTOP ACER S3-391
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

SSD LAPTOP AFOX 120GB
Bảo hành: 24 THÁNG
Giá: 750,000 VNĐ

PIN LAPTOP SONY EA
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

PIN SONY VPCSA VPCSB VPCSC
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

PIN LAPTOP ASUS X550C
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

PIN LAPTOP ASUS X401
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

PIN LAPTOP ASUS X402
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

PIN LAPTOP ASUS X553
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

PIN LAPTOP TOSHIBA L745
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP ACER 5745
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP ACER V3-371
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP ACER 4830
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP ACER V5-471
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP ACER 4738
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ

BÀN PHÍM LAPTOP DELL 3542
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP DELL 3542
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP DELL 3541
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

BÀN PHÍM LAPTOP DELL N4030
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ

BÀN PHÍM LAPTOP DELL N5110
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ

PIN LAPTOP ACER 4752 4750
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 350,000 VNĐ

PIN LAPTOP ACER S3-391
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

SSD LAPTOP AFOX 120GB
Bảo hành: 24 THÁNG
Giá: 750,000 VNĐ

PIN LAPTOP SONY EA
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

PIN SONY VPCSA VPCSB VPCSC
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

PIN LAPTOP ASUS X550C
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

PIN LAPTOP ASUS X401
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

PIN LAPTOP ASUS X402
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

PIN LAPTOP ASUS X553
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ

PIN LAPTOP TOSHIBA L745
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
THAY MÀN HÌNH CẢM ỨNG LAPTOP
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
THAY QUẠT LAPTOP LẤY LIỀN BH 3 THÁNG
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
PIN LAPTOP CHẤT LƯỢNG - GIÁ SỈ BH 12 THÁNG
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
THAY BÀN PHÍM LAPTOP LẤY LIỀN GIÁ RẺ BH 12T
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
THAY MÀN HÌNH LAPTOP LẤY LIỀN GIÁ RẺ
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 1,050,000 VNĐ
-0%
PIN HP 8470P 8460P
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
HP PROBOOK 440 G2 VI04
Bảo hành:
Giá: 450,000 VNĐ
-0%
PIN HP 4430S
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
DELL 5368
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
PIN LAPTOP SONY EA
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
PIN SONY VPCSA VPCSB VPCSC
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
PIN LAPTOP LENOVO T440
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
DELL INSPIRON 7347 7348
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
PIN LAPTOP ACER 4752 4750
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
HP 430 G1 RA04
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
MÀN HÌNH LAPTOP SAMSUNG
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 1,050,000 VNĐ
-0%
MÀN HÌNH LAPTOP LG
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 1,050,000 VNĐ
-0%
MÀN HÌNH LAPTOP TOSHIBA
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 1,050,000 VNĐ
-0%
MÀN HÌNH LAPTOP DELL
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 1,050,000 VNĐ
-0%
MÀN HÌNH LAPTOP SONY
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 1,050,000 VNĐ
-0%
MÀN HÌNH LAPTOP HP
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 1,050,000 VNĐ
-0%
MÀN HÌNH LAPTOP ACER
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 1,050,000 VNĐ
-0%
MÀN HÌNH LAPTOP ASUS
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 1,050,000 VNĐ
-0%
MÀN HÌNH LAPTOP LENOVO
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 1,050,000 VNĐ
-0%
BÀN PHÍM LAPTOP ACER 5745
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
BÀN PHÍM LAPTOP DELL 3542
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
BÀN PHÍM LAPTOP ACER V3-371
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
BÀN PHÍM LAPTOP ACER 4830
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
BÀN PHÍM LAPTOP DELL 3542
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
BÀN PHÍM LAPTOP ACER V5-471
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
BÀN PHÍM LAPTOP DELL 3541
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
BÀN PHÍM LAPTOP DELL N4030
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
BÀN PHÍM LAPTOP ACER 4738
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
BÀN PHÍM LAPTOP DELL N5110
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
CẢM ỨNG ASUS TP550
Bảo hành: 1 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
CẢM ỨNG VivoBook Q200E X202 X200C
Bảo hành: 1 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
MÀN HÌNH CẢM ỨNG DELL 7347 7348
Bảo hành: 1 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
CẢM ỨNG LENOVO YOGA 2 PRO
Bảo hành: 1 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
CẢM ỨNG LENOVO YOGA 13
Bảo hành: 1 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
Màn hình Cảm ứng Asus Vivobook S400
Bảo hành: 1 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
CẢM ỨNG SURFACE PRO 3
Bảo hành: 1 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
CẢM ỨNG SURFACE PRO 4
Bảo hành: 1 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
THAY CẢM ỨNG LAPTOP
Bảo hành: 1 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
CẢM ỨNG SONY SVF14N
Bảo hành: 1
Giá: Liên hệ
-0%
DELL SLIM 19.5-3.34A KIM LỚN 65W
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
SẠC LAPTOP DELL XPS KIM NHỎ OVAN
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
SẠC DELL VOSTRO 5460 5470 5480 ĐẦU NHỎ KHÔNG KIM
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 350,000 VNĐ
-0%
SẠC LAPTOP DELL 19.5V-6.7A đầu kim lớn
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
SẠC HP TYPE C
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
SẠC LAPTOP SONY 19.5V-4.7A
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
SẠC LAPTOP LENOVO ĐẦU USB CÓ KIM 20V -3.25A
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
SẠC LAPTOP ACER 19V-4.7A
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
SẠC LAPTOP ASUS 19V-1.75A
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 380,000 VNĐ
-0%
SẠC LAPTOP HP ĐẦU VÀNG 18,5V-3.5A
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 250,000 VNĐ
-0%
THAY MAINBOARD LAPTOP HP LẤY LIỀN
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 800,000 VNĐ
-0%
THAY MAINBOARD LAPTOP DELL LẤY LIỀN
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 800,000 VNĐ
-0%
THAY MAINBOARD LAPTOP IBM-LENOVO LẤY LIỀN
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 800,000 VNĐ
-0%
THAY MAINBOARD LAPTOP ASUS
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 800,000 VNĐ
-0%
THAY MAINBOARD LAPTOP ACER
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 800,000 VNĐ
-0%
THAY MAINBOARD LAPTOP MACBOOK
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 1,500,000 VNĐ
-0%
THAY MAINBOARD LAPTOP SONY
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 800,000 VNĐ
-0%
HDD 320GB TOSHIBA - SATA tháo máy
Bảo hành: 03 Tháng
Giá: 700,000 VNĐ
-0%
Ổ CỨNG LAPTOP 500GB THÁO MÁY
Bảo hành: 03 THÁNG
Giá: 800,000 VNĐ
-0%
Ổ CỨNG LAPTOP 500GB HITACHI - SATA
Bảo hành: 24 THÁNG
Giá: 1,000,000 VNĐ
-0%
Ổ CỨNG SSD SANDISK 120GB NEW
Bảo hành: 36 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
Ổ CỨNG SSD SANDISK 240GB NEW
Bảo hành: 36 THÁNG
Giá: Liên hệ
-0%
SSD LAPTOP AFOX 120GB
Bảo hành: 24 THÁNG
Giá: 750,000 VNĐ
-0%
Surface book 2 like new i7 gen 8
Bảo hành: 2020
Giá: 34,000,000 VNĐ
-0%
HP FOLIO 9480M
Bảo hành: 1 THÁNG
Giá: 6,800,000 VNĐ
-0%
MÁY HÀN NHIỆT ATTEN AT936b
Bảo hành: 1 THÁNG
Giá: 738,000 VNĐ
-0%
MÁY CẤP NGUỒN ĐA NĂNG YAOGONG YG-305D
Bảo hành: 3 THÁNG
Giá: 1,550,000 VNĐ
-0%
MÁY KHÒ HƠI QUICK 850A
Bảo hành:
Giá: 1,400,000 VNĐ
-0%
MÁY KHÒ HƠI YIHUA 850
Bảo hành: 1 THÁNG
Giá: 898,000 VNĐ
-0%
MÁY NẠP ROM SUPERPRO 611S
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 14,000,000 VNĐ
-0%
MÁY NẠP ROM ĐA NĂNG XELTEK 610P
Bảo hành: 12 THÁNG
Giá: 8,200,000 VNĐ
-0%
MÁY NẠP ROM MINI PRO
Bảo hành: 1 THÁNG
Giá: 2,000,000 VNĐ
-0%
ADAPTER ROM SOP 16P 24CXX 93C46
Bảo hành:
Giá: 320,000 VNĐ
-0%
ADAPTER ROM TSOP 32S
Bảo hành:
Giá: 450,000 VNĐ
Get the Flash Player to see this player.
Facebook
Các trung tâm bảo hành
Đối tác
Tin tức
Liên kết web

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC KHÔNG GIAN  

                TRUNG TÂM SỬA CHỮA LAPTOP
DỊCH VỤ KỸ THUẬT : 093.888.1872 ( SỬA CHỮA LAPTOP)

Bán Hàng :093.1111.605 ZALO-VIBER

ĐC :269/18, Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh 

 

 

 Email: khonggianinfo@gmail.com   

 GPKD số: 0304535007 do Sở KH&ĐT cấp ngày 17/08/2006                                                  

 ||  

Developed by
VỀ ĐẦU TRANG
0938 881 872